ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου – Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Ομίλου, τηλ. 210 – 6302000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: graduates@helpe.gr .

 

Ενημερωθείτε για τους όρους της Δήλωσης Ιδιωτικότητας Υποψηφίων Εργαζομένων