ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλούμε επιλέξτε desktop view (στο footer), επιλογή ενότητα Ανθρώπινο Δυναμικό, για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία και την υποβολή της σχετικής αίτησης συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου - Τμήμα Οργάνωσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, τηλ.: 210 - 7725204, email:graduates@helpe.gr