ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

• Διαδραστικό παιχνίδι «Road Challenges»: Η ΕΚΟ σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου προώθησε μια εφαρμογή όπου οι νέοι μπορούν να διδαχθούν τον κώδικα κυκλοφοριακής αγωγής, σε μορφή παιχνιδιού εικονικής πραγματικότητας

• Τηλεοπτικό σποτ «Safe Rider» σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, μέσω του οποίου η ΕΚΟ επιδιώκει στην ευαισθητοποίηση των μοτοσικλετιστών, αναφορικά με τη σωστή και ασφαλή οδήγηση, καθώς και στην τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας

• Προσφορά προστατευτικών κρανών στα παιδιά που επισκέπτονται για εκπαίδευση το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και προσφορά φωσφοριζόντων γιλέκων στους πεζούς

• Χορηγία του εθνικού εκπαιδευτικού προγράμματος οδικής ασφάλειας ΦΑΕΘΩΝ-ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

• Χορηγία του σεμιναρίου Save Energy του ΟΕΒ

• Ενίσχυση του Πρωταθλήματος Αναβάσεων (Hillclimb Race)

• Ενίσχυση της έκθεσης Boyz Stuff Show