ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η προσφορά και η υπεύθυνη στάση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο είναι αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και της στρατηγικής του Ομίλου. Λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση στην Ελλάδα, τα προγράμματα που σχεδιάσαμε και υποστηρίζουμε κατευθύνθηκαν σε δύο βασικούς άξονες: ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και νέα γενιά, με έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων, στην ανακούφιση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και στην κοινωνική αλληλεγγύη.

Το πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, πέραν των δύο  παραπάνω βασικών αξόνων, στηρίζει δράσεις που σχετίζονται με έργα υποδομής και βελτίωση ποιότητας ζωής, καθώς και προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Το εύρος της δέσμευσής μας προς την κοινωνία περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις οποίες επενδύει ο Όμιλος, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη.