ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
31.05.2018
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2018
06.06.2018
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων
02.07.2018
Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2017
03.07.2018
Δικαιούχοι μερίσματος (record date) χρήσης 2017
09.07.2018
Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2017
30.08.2018
Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 2ου Tριμήνου 2018
08.11.2018
Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 3ου Tριμήνου 2018
28.02.2019
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2018
28.02.2019
Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2018.
 

* Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.