ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
   

Οικονομική Χρήση 2017

Αποφάσεις Τ.Γ.Σ. 6 Ιουνίου 2018
Ανακοίνωση για την καταβολή Μερίσματος χρήσης 2017
Πρόσκληση Τ.Γ.Σ. 6 Ιουνίου 2018
Σχέδιο αποφάσεων Τ.Γ.Σ. 6 Ιουνίου 2018
Υπόδειγμα Eξουσιοδότησης
Έντυπο Ανάκλησης
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Ειδική Γενική Συνέλευση 2018

Απόφαση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας 6 Ιουνίου 2018
Πρόσκληση στην Ειδική Γενική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας 6 Ιουνίου 2018
Σχέδιο απόφασης Ειδικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας 6 Ιουνίου 2018
Υπόδειγμα Eξουσιοδότησης
Έντυπο Ανάκλησης
Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Ενημερωτικό σημείωμα