ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
   

Οικονομική Χρήση 2018

Πρόσκληση Τ.Γ.Σ. 7 Ιουνίου 2019
Σχέδια αποφάσεων Τ.Γ.Σ. 7 Ιουνίου 2019
Υπόδειγμα Eξουσιοδότησης
Έντυπο Ανάκλησης
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου