ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
   
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 6 Ιουλίου 2017
Αποφάσεις Ε.Γ.Σ - 6 Ιουλίου 2017
Πρόσκληση Ε.Γ.Σ - 6 Ιουλίου 2017
Σχέδιο αποφάσεων της Ε.Γ.Σ - 6 Ιουλίου 2017
Υπόδειγμα εξουσιοδότησης
Έντυπο ανάκλησης
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου
Εισήγηση Πώλησης Συμμετοχής στο ΔΕΣΦΑ