ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
Εταιρεία Αναλυτής
Alpha Finance N. Katsenos
AXIA Ventures C. Zouzoulas
Citigroup M. Klahr
Edison W. Forbes
Eurobank Equities N. Koskoletos
HSBC I. Khaziev
Investment Bank of Greece V. Roumantzis
NBG Securities V. Pilios
Pantelakis Securities G. Grigoriou
UBS H. Patricot
Wood Company J. Lamb