ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8A, 151 25-ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210 63 02 000
FAX: 210 63 02 510, 210 63 02 511