ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Το εύρος των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει:

  •  Εφοδιασμός, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  •  Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  •  Παραγωγή και Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών.
  •  Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων.
  •  Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας.
  •  Παραγωγή και Εμπορία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  •  Παροχή Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με θέματα υδρογονανθράκων.
  •  Συμμετοχή στη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές).
Κύρια Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 2016
Ποσά σε εκατ. €
Κύκλος Εργασιών 6.680
Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA  731
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 265
Απασχολούμενα Κεφάλαια 3.903
Καθαρός Δανεισμός 1.759

 

Η Διοίκηση του Ομίλου, μετά τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα το 2016, υλοποιεί εντός του 2017 το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ομίλου 2017-2021, με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου καινοτόμου και ανταγωνιστικού περιφερειακού ενεργειακού Ομίλου, πρωτοπόρου στον ενεργειακό μετασχηματισμό, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού οδικού χάρτη για βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.