ΤΟ ΟΡΑΜΑ & Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Όραμα, Αποστολή, Αρχές & Συμπεριφορές της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Το Όραμά μας

«Να είμαστε πρωτοπόρος περιφερειακός ενεργειακός Όμιλος, με τη βιώσιμη ανάπτυξη ενσωματωμένη στη στρατηγική μας»

 

Η Αποστολή μας

«Ενέργεια για Ζωή»

Να παράγουμε και να προσφέρουμε κορυφαίων προδιαγραφών προϊόντα και υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας, εξυπηρετώντας τους πελάτες μας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά με αποτελεσματικότητα και καινοτομία

 

Οι Αρχές μας

  1. Η Ασφάλεια είναι πάντα η Πρώτη μας Προτεραιότητα
  2. Προσφέρουμε Αξία στους Πελάτες μας
  3. Λειτουργούμε με Υπευθυνότητα προς την Κοινωνία και το Περιβάλλον
  4. Σεβόμαστε τους Συναδέλφους και Συνεργάτες μας προάγοντας την Αξιοκρατία, την Ομαδική Εργασία, την Καινοτομία, τη συνεχή Βελτίωση και τον Προσανατολισμό στα Αποτελέσματα
  5. Επενδύουμε για Βιώσιμη Ανάπτυξη
  6. Ενισχύουμε συνεχώς την Ανταγωνιστικότητά μας
  7. Εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης
  8. Δημιουργούμε Αξία για τους μετόχους μας και εστιάζουμε στη συνεχή Βελτίωση των Αποτελεσμάτων και των Χρηματοροών μας

Οι Συμπεριφορές μας

Ακεραιότητα, Επαγγελματισμός, Δέσμευση, Ευθυκρισία, Πρωτοβουλία, Εξωστρέφεια