ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ/ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο μοναδικός παραγωγός πετροχημικών προϊόντων στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 50%. Η δραστηριότητα παραγωγής πετροχημικών είναι καθετοποιημένη με τον κλάδο διύλισης. Ο Όμιλος έχει σημαντικές εξαγωγικές δραστηριότητες αφού οι διεθνείς πωλήσεις σε επιλεγμένες αγορές της Μεσογείου καλύπτουν το 60-65% των συνολικών πωλήσεων. Τα βασικά προϊόντα είναι πολυπροπυλένιο, φιλμ πολυπροπυλενίου (BOPP), διαλύτες και ανόργανα χημικά. Η παραγωγή πολυπροπυλενίου στηρίζεται στην τεχνολογία της Basel.

Τα χημικά εργοστάσια του Ομίλου περιλαμβάνουν μονάδα παραγωγής πολυπροπυλενίου δυναμικότητας 220 χιλ. τόνων και διαλυτών. Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή πολυπροπυλενίου είναι το προπυλένιο, το οποίο παράγεται στο διυλιστήριο Ασπροπύργου και μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας περίπου το 70% των αναγκών του εκεί συγκροτήματος για πρώτη ύλη.

Η 100% θυγατρική της ΕΛ.ΠΕ., ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ, είναι ο μοναδικός παραγωγός φιλμ πολυπροπυλενίου (ΒΟΡΡ) στην Ελλάδα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία συσκευασίας. Το BOPP φιλμ πωλείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αγορά της Μεσογείου.

Το καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής προπυλενίου, πολυπροπυλενίου και BOPP είναι πολύ σημαντικό για την παραγωγή των πετροχημικών προϊόντων, καθώς επιτρέπει την κοινή χρήση των υποδομών, των υποστηρικτικών και τεχνικών υπηρεσιών αλλά και των κοινών παροχών των εγκαταστάσεων του Ομίλου.