ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη εγκατεστημένης ισχύος 200MW από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 τόνους ετησίως, αντισταθμίζοντας σημαντικό ποσοστό των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες διύλισης και ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.

Ήδη βρίσκονται σε λειτουργία Φ/Β σταθμοίσε ακίνητα του Ομίλου συνολικής εγκαταστημένης ισχύος 10MW, για τα οποία η εταιρεία συμμετείχε στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών που διοργάνωσε η ΡΑΕ το Δεκέμβριο του 2016.

Τα έργα αυτά είναι:

  • Φ/Β Σύστημα συνολικήςισχύος 3,6 ΜW στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου της ΕΛΠΕ
  • Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 4,0 MW στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης της ΕΛΠΕ
  • Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 1,0 MW στην ΒΙΠΕ Καβάλας.

Η εταιρεία λειτουργεί 7 ΦΒ συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (πρόγραμμα net-metering) συνολικής ισχύος 70 KW, σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και BP. Για το 2018 έχει προγραμματιστεί η επέκταση του προγράμματος και σε άλλα 4 πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και BP. Παράλληλα, η ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες συνεχίζει να εξετάζει επενδύσεις σε αυτοπαραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή και μέση τάση.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.elperes.gr

 

Ηλεκτρική Ενέργεια

 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους παραγωγής, εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής του στην κοινοπραξία Elpedison B.V, με ποσοστό 50%. Το υπόλοιπο 50% κατέχεται από την εταιρεία EDISON International. Η Elpedison B.V. συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Elpedison Α.Ε. κατά 75,78% (η Elpedison Α.Ε. προήλθε από την απορρόφηση της Elpedison Energy Α.Ε. από την Elpedison Power Α.Ε.). Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμπληρώνεται από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ (22,74%) και τη ΧΑΛΚΟΡ (1,48%). Η ELPEDISON Α.Ε. είναι σήμερα ο δεύτερος σε μέγεθος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 810 MW τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο –ΦΑ- (μονάδα 390 MW στη Θεσσαλονίκη σε λειτουργία από το 2005, μονάδα 420 MW στη Θίσβη Βοιωτίας σε λειτουργία από το 2010). Στον τομέα προμήθειας το 2017, η ELPEDISON Α.Ε. συμπεριλαμβάνεται στους μεγαλύτερους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με πωλήσεις 1.650 GWh και μερίδιο λιανικής αγοράς 3,5% περίπου σε πελάτες υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης, σημειώνοντας ιδιαίτερα ταχεία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του έτους.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.elpedison.gr

 

Φυσικό Αέριο

Στον τομέα του Φυσικού Αερίου, ο Όμιλος συμμετέχει μέσω της ΔΕΠΑ Α.Ε. (35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε, 65% ΤΑΙΠΕΔ). Ο Όμιλος ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται στην προμήθεια Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα μέσω αγωγών και της εγκατάστασης αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα και την εμπορία Φυσικού Αερίου σε μεγάλους καταναλωτές, όπως ηλεκτροπαραγωγοί και βιομηχανίες. Η ΔΕΣΦΑ, θυγατρική  εταιρεία της ΔΕΠΑ, διαχειρίζεται και αναπτύσσει το Εθνικό Σύστημα μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Η ΔΕΠΑ συμμετέχει με 51% στις τοπικές εταιρείες παροχής αερίου (ΕΠΑ), οι οποίες διαθέτουν αέριο στους μεσαίους και μικρότερους καταναλωτές, ενώ με το ίδιο ποσοστό συμμετέχει στις Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ), που διαχειρίζονται τα δίκτυα χαμηλής πίεσης, μετά το διαχωρισμό των δραστηριοτήτων μεταφοράς και προμήθειας. Η ΔΕΠΑ συμμετέχει επίσης σε διασυνοριακά έργα μεταφοράς φυσικού αερίου. Το Μάρτιο του 2017, οι πωλητές (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου - «ΤΑΙΠΕΔ») στο πλαίσιο της αξιοποίησης της συμμετοχής τους στο δίκτυο μεταφοράς υψηλής πίεσης (ΔΕΣΦΑ Α.Ε. – 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ Α.Ε.), κήρυξαν την έναρξη νέου διαγωνισμού για την πώληση του 66% του μετοχικού του κεφαλαίου με παράλληλο τερματισμό του προηγούμενου. Στις 16 Φεβρουαρίου 2018, ελήφθησαν δύο (2) δεσμευτικές προσφορές από κοινοπραξίες Ευρωπαϊκών εταιρειών και στις 19 Απριλίου, τα Δ.Σ. των πωλητών αποδέχθηκαν την προσφορά από την κοινοπραξία των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και η Fluxys S.A. του ποσού €535 εκατ. για το 66% της ΔΕΣΦΑ (μερίδιο της ΕΛΠΕ επί των εσόδων από την πώληση: €283,7 εκατ.). Τα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ ενισχύθηκαν το 2017 σε σχέση με το 2016, κυρίως λόγω αύξησης της ζήτησης από τους ηλεκτροπαραγωγούς, η οποία οδήγησε σε υψηλότερες ποσότητες πωλήσεων φυσικού αερίου. Επίσης, σημαντικό παράγοντα της ενίσχυσης των αποτελεσμάτων αποτέλεσε η αυξημένη κερδοφορία της ΔΕΣΦΑ, καθώς υψηλές ποσότητες φυσικού αερίου εισήχθησαν και διακινήθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.depa.gr