ΕΡΕΥΝΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

Κατά το 2014, οι δραστηριότητες  του κλάδου επικεντρώθηκαν στην Ελλάδα, με την συμμετοχή της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ως διαχειριστή με ποσοστό 33,3% (Operator) σε διεθνές επιχειρηματικό σχήμα στη Σύμβαση Μίσθωσης για τη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου, αλλά και στην Αίγυπτο, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς κοινοπραξίες στις περιοχές West Obayed (Δ. Έρημος) και Mesaha (Άνω Αίγυπτος) με ποσοστό 30% ανά περιοχή.

Στην περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου, το πρόγραμμα ελάχιστων εργασιών για την πρώτη τριετή ερευνητική φάση συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την καταγραφή σεισμικών 3D έκτασης 800 τ.χλμ. και 2D περιφερειακών γραμμών, μήκους 300 χλμ. Το τέταρτο τρίμηνο 2014 ξεκίνησαν οι αρχικές γεωλογικές μελέτες στην περιοχή. Παράλληλα, η ΕΛΠΕ ΑΕ συνέχισε την μελέτη των ερευνητικών δεδομένων σε θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές της Δ. Ελλάδας, προετοιμαζόμενη γα την πιθανή υποβολή προσφορών σε διεθνείς διαγωνισμούς που έχει προκηρύξει το ΥΠΕΚΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία κατέθεσε προσφορές για τις υπό παραχώρηση περιοχές της Άρτας – Πρέβεζας  και της ΒΔ Πελοποννήσου, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στο West Obayed, τον Οκτώβριο 2014 η κοινοπραξία (ΕΛΠΕ 30%, VEGAS 70%) εκτέλεσε την τελευταία υποχρεωτική ερευνητική γεώτρηση, που δεν απέδωσε θετικά αποτελέσματα. Μετά από την άρνηση της κρατικής εταιρίας EGPC για επαναδιαπραγμάτευση της διάρκειας της Σύμβασης και εκτέλεσης επιπλέον γεωτρήσεων, η κοινοπραξία αποφάσισε ομόφωνα την επιστροφή της περιοχής (5 Δεκεμβρίου 2014).

Στην περιοχή Mesaha, η κοινοπραξία (Petroceltic, HELPE, KEC και Beach Petroleum) ομόφωνα αποφάσισε την επιστροφή της περιοχής στην κρατική εταιρία GANOPE μετά από τα αποτελέσματα της  ερευνητικής γεώτρησης Mesaha 1x χωρίς υπολειπόμενες οικονομικές υποχρεώσεις.