ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
ΕΤΑΙΡΙΚΑ NEA
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΤΕΛ. ΤΙΜΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ%
ΟΓΚΟΣ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Τελευταία ενημέρωση: 20/09/2019

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON BIO (EUR/M3)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

491,30

EUR/M3

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

492,07

EUR/M3

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 RON BIO (EUR/M3)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

560,39

EUR/M3

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

561,16

EUR/M3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ 10 PPM (EUR/M3)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

585,91

EUR/M3

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

586,68

EUR/M3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (EUR/M3)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

509,64

EUR/M3

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

510,41

EUR/M3

ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (EUR/MT)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

425,01

EUR/M3

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

425,01

EUR/M3

"Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν την αξία του προϊόντος, τις ειδικές υπηρεσίες (φορτωτικά) και το ΦΠΑ των ειδικών υπηρεσιών (φορτωτικών)"