ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για το έτος 2019, το Πρόγραμμα Νέων Πτυχιούχων, δεν βρίσκεται σε ισχύ.