ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Α.Τ.Ε.Ι.

Οι ικανότητες και οι φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων είναι πηγή δύναμης για κάθε κοινωνία. Στον Όμιλο δίνουμε προτεραιότητα στη στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας ευκαιρίες σε φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία.

Το Πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές να απασχοληθούν σε διάφορες δραστηριότητες του Ομίλου, αποκτώντας εμπειρία πάνω στο αντικείμενο σπουδών τους, σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας. Οι ειδικότητες ορίζονται ετησίως σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες των Οργανωτικών Μονάδων του Ομίλου.

Ενδεικτικά, οι επιθυμητές ειδικότητες απασχόλησης για το 2022 είναι:

 

Ειδικότητες Α.Τ.Ε.Ι.

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οικονομικά/Λογιστική

Πληροφορική

Ηλεκτρολογία

Μηχανολογία 

Τεχνολογία Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

Τεχνολογία Περιβάλλοντος / Αντιρρύπανσης

Πολιτικοί Μηχανικοί

 

Το Πρόγραμμα αφορά σε εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης του προγράμματος σπουδών των φοιτητών και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο:

 

1η περίοδος: Απρίλιος - Σεπτέμβριος
2η περίοδος: Οκτώβριος – Μάρτιος

 

Η περίοδος για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξάμηνης πρακτικής άσκησης φοιτητών πρώην ΑΤΕΙ για την 2η περίοδο του 2022 έχει ολοκληρωθεί.


Για τυχόν ερωτήσεις / διευκρινίσεις σχετικά με το Πρόγραμμα εξάμηνης πρακτικής άσκησης, παρακαλούμε για την αποστολή του αιτήματός σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: foitites@helleniq.gr