ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Α.Τ.Ε.Ι.

Οι ικανότητες και οι φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων είναι πηγή δύναμης για κάθε κοινωνία. Στη HELLENiQ ENERGY δίνουμε προτεραιότητα στη στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας ευκαιρίες σε φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία.

Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρονται θέσεις απασχόλησης μέσω του Προγράμματος Εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών πρώην Α.Τ.Ε.Ι., μια σημαντική δράση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου, για τη νέα γενιά. 

Το Πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές να απασχοληθούν σε διάφορες δραστηριότητες του Ομίλου, αποκτώντας εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών τους, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι ειδικότητες αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:

 

Ειδικότητες Α.Τ.Ε.Ι.

Μηχανολογίας

Πολιτικών Μηχανικών

Ηλεκτρολογίας

Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Τεχνολογίας Περιβάλλοντος / Αντιρρύπανσης

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Marketing & Επικοινωνίας

Οικονομικών Επιστημών -Λογιστικής

Πληροφορικής

 

Πληροφορίες Προγράμματος:

  • Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών πρώην Α.Τ.Ε.Ι. αφορά σε εξάμηνη απασχόληση, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης για την απόκτηση πτυχίου.
  • Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να διαθέτουν Βεβαίωση Επάρκειας Πρακτικής (Α.Τ.Ε.Ι.).
  • Το πρόγραμμα πραγματοποιείται κατά την περίοδο: Νοέμβριος 2023 – Απρίλιος 2024.

Η περίοδος αιτήσεων συμμετοχής για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης πρώην Α.Τ.Ε.Ι  2023 ολοκληρώθηκε την Κυριακή 15/10/2023. Οι υποψήφιοι φοιτητές που θα επιλεγούν για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, θα ενημερωθούν σχετικά για την έγκαιρη προετοιμασία τους.

Για τυχόν ερωτήσεις / διευκρινίσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Απασχόλησης Α.Τ.Ε.Ι, παρακαλούμε για την αποστολή του αιτήματός σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: foitites@helleniq.gr