ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο Όμιλος Εταιρειών HELLENiQ ENERGY, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της ενέργειας και των χημικών. Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια λειτουργούμε με υπευθυνότητα για την κοινωνία και το περιβάλλον εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα Εταιρικής διακυβέρνησης με αξιοπιστία και διαφανείς διαδικασίες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://jobs.helleniq.gr