ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Παρακάτω τα αποτελέσματα της γραπτής αξιολόγησης των υποψηφίων για τις ακόλουθες θέσεις στην ΕΛΠΕ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε. Παρακαλούμε όπως αναζητήσετε τα αποτελέσματά σας βάσει του κωδικού της θέσης στην οποία συμμετέχετε και του επιθυμητού τόπου απασχόλησης (Νότος ή Βορράς).