ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Παρακάτω τα αποτελέσματα της γραπτής αξιολόγησης των υποψηφίων για τις ακόλουθες θέσεις στη HELLENiQ ENERGY:

 

ΝΤΙΑΞΟΝ Πλαστικά Υλικά Συσκευασίας

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε. 

Παρακαλούμε όπως αναζητήσετε τα αποτελέσματά σας βάσει του κωδικού της θέσης στην οποία συμμετέχετε και του επιθυμητού τόπου απασχόλησης (Νότος ή Βορράς).