ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία επιλογής προσωπικού εστιάζει στη διαφάνεια και στην αξιοκρατία, με στόχο την προσέλκυση των καλύτερων υποψηφίων που διαθέτουν όχι μόνο τις γνώσεις, αλλά και τη θέληση και την ικανότητα να συμβάλουν στην ανάπτυξη του Ομίλου. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

  • Τεστ Ικανοτήτων

Οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στις αγγελίες για εργασία στην εταιρεία μας και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, καλούνται σε γραπτή αξιολόγηση που διεξάγεται από ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία.

  • Συνεντεύξεις

Οι υποψήφιοι που κατατάσσονται πρώτοι στο πλαίσιο της γραπτής αξιολόγησης, καλούνται στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, που είναι οι συνεντεύξεις.

  • Εξειδικευμένες πρόσθετες διαδικασίες αξιολόγησης

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσης, εφαρμόζουμε πρόσθετες διαδικασίες αξιολόγησης. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται με τη μορφή τεστ, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

  • Εντοπιότητα

Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πιστεύουμε ότι είναι χρέος μας να λειτουργούμε ως υπεύθυνα και ενεργά μέλη των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες ασκείται η επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

Θέλουμε η λειτουργία και η ανάπτυξη του Ομίλου μας να συμβαδίζει με τις προσδοκίες των ανθρώπων, με τους οποίους μοιραζόμαστε τον ίδιο ζωτικό χώρο. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κριτήριο της εντοπιότητας, δημιουργούμε αμοιβαίο όφελος για τον Όμιλο και για τις τοπικές κοινωνίες.

  • Δοκιμαστική περίοδος 12 μηνών:

Για κάθε νέα πρόσληψη, ισχύει δοκιμαστική περίοδος 12 μηνών, ώστε:

  • Να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η καταλληλότητα των νεοπροσληφθέντων
  • Να διαφανεί το ενδιαφέρον και η αφοσίωσή τους στους στόχους του Ομίλου.