ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΠΕ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΑΣΤΕ- ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΣΤΕ- ΑΡΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

Η Ακαδημία ΕΛΠΕ αποτελεί το βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας, του επαγγελματισμού, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των ανθρώπων του Ομίλου μας, καθώς και της επίτευξης ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε όλες τις δραστηριότητές του.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Ακαδημίας είναι συστηματοποιημένη και δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε εργαζόμενος να μπορεί να αναπτύξει τις επαγγελματικές του δεξιότητες, να κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους το Ομίλου και να προσδιορίσει το ρόλο του στην επίτευξή τους.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ακαδημίας, στο μεγαλύτερο μέρος τους,  υποστηρίζονται από εσωτερικούς εισηγητές, στελέχη του Ομίλου μας, που με ιδιαίτερη προθυμία, μεράκι και επαγγελματισμό αναλαμβάνουν να μεταφέρουν στους συναδέλφους τους την επαγγελματική τους εμπειρία και τεχνογνωσία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ:

  • Διετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Ομίλου
  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων Στελεχών Πωλήσεων Εμπορίας
  • BMS (Basic Management Skills)
  • WALP (Work Area Learning Program)
  • Εκπαίδευση νεοεισερχομένων