ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποί μας αξίζουν ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο θα μπορούν να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να επιτυγχάνουν.

Δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ανάπτυξης για όλους, με σκοπό την ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας, την ενθάρρυνση της ταύτισης με τις αρχές του Ομίλου και τη δυναμικότερη συμμετοχή στις δραστηριότητές του.

Η προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη στα ΕΛΠΕ είναι αποτέλεσμα προγραμματισμένης εκπαίδευσης και συνεχούς καθοδήγησης. Μέσω ανάληψης απαιτητικών projects & εργασιών, οι εργαζόμενοι εξελίσσουν τις γνώσεις τους αλλά και τις ικανότητές τους. Στην εξέλιξη αυτή καθοριστικό ρόλο παίζουν οι προϊστάμενοι αλλά και οι συνεργάτες τους, οι οποίοι συμβάλλουν με τη μετάδοση της γνώσης και την καθοδήγησή τους. Ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις, επιτυγχάνουμε στόχους και αναπτυσσόμαστε.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα μοντέλα κυκλικής εργασίας (job rotation), ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας να αναλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους, ανάλογα με τις γνώσεις, την πείρα και τις ικανότητές τους.

Προσπαθούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες στελέχωσης κατά προτεραιότητα εσωτερικά, δίνοντας στους εργαζομένους ευκαιρίες και εφόδια να εξελιχθούν και να προχωρήσουν εντός του Ομίλου. Με στοχευμένες προαγωγές και μετακινήσεις δημιουργούμε ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη και αξιοποίηση του δυναμικού μας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.