ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Δημιουργούμε για όλους τους συναδέλφους μας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, το οποίο σέβεται την ανθρώπινη προσωπικότητα, ανταμείβει τη δημιουργικότητα και προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους.