ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αναγνωρίζουμε έμπρακτα την πολύτιμη συνεισφορά των ανθρώπων μας στην ανάπτυξη του Ομίλου, με ένα ολοκληρωμένο σύστημα αμοιβών και παροχών.

Φροντίζουμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές αμοιβές, με στόχο να προσελκύουμε ταλαντούχα στελέχη και να διασφαλίζουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους τους εργαζόμενους.

Η μισθολογική πολιτική για το προσωπικό μας καθορίζεται από την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 Οι αμοιβές και οι παροχές των Στελεχών Διευθυντικού Επιπέδου καθορίζονται από  σύστημα Αμοιβών, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αξιολόγηση των θέσεών τους, την ατομική τους απόδοση και την επίτευξη στόχων.

Παράλληλα, εφαρμόζουμε πολιτική παροχών που στηρίζει ουσιαστικά τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους. Είμαστε δίπλα τους κάθε στιγμή, προσφέροντας βοήθεια, ασφάλεια και σιγουριά.

Ασφαλιστικά προγράμματα

  • Ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
  • Ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης ζωής
  • Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους

Παροχές

  • Κάλυψη δαπάνης βρεφονηπιακού σταθμού και οικονομική ενίσχυση προς τα παιδιά των εργαζομένων, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς
  • Κάλυψη δαπάνης κατασκηνώσεων για τα παιδιά των εργαζομένων
  • Οικονομική επιβράβευση στα παιδιά των εργαζομένων που αριστεύουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στους επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Δώρα/οικονομική ενίσχυση σε σημαντικές στιγμές της ζωής των εργαζομένων, όπως ο γάμος και η απόκτηση παιδιού
  • Οικονομική ενίσχυση των πολύτεκνων εργαζομένων μας
  • Χορήγηση δανείων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης