ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων μας είναι ύψιστη προτεραιότητα και καθημερινή μας φροντίδα.

Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και παρακολουθούμε στενά τις επιδόσεις μας στο συγκεκριμένο τομέα.

Υλοποιούμε προγράμματα προληπτικής ιατρικής για όλους τους εργαζομένους, αλλά και εξειδικευμένα προγράμματα, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων μας, καλλιεργώντας μια νοοτροπία πρόληψης ατυχημάτων και ασφαλούς εργασίας.