ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Οι ικανότητες και οι φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων είναι πηγή δύναμης για κάθε κοινωνία. Στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δίνουμε προτεραιότητα στη στήριξη της νέας γενιάς, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε φοιτητές που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εργασιακή εμπειρία.
 
Στο πλαίσιο αυτό, συνεργαζόμαστε με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, προσφέροντας θέσεις απασχόλησης σε φοιτητές, μέσω του Προγράμματος Απασχόλησης Φοιτητών Α.Ε.Ι., μια σημαντική δράση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τη νέα γενιά.
 
Το Πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές να απασχοληθούν σε διάφορες δραστηριότητες του Ομίλου, αποκτώντας εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών τους, σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας. Οι ειδικότητες ορίζονται ετησίως σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες των Οργανωτικών Μονάδων του Ομίλου ΕΛΠΕ για το έτος 2019 είναι:

Ειδικότητες Α.Ε.Ι.

Διοίκηση Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ

Γεωλόγων-Μεταλλειολόγων

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Μηχανολόγων Μηχανικών

Νομικών Επιστημών

Οικονομικών Επιστημών-Λογιστική

Πληροφορική

Πολιτικών Μηχανικών

Χημικών Μηχανικών

 

Πληροφορίες Προγράμματος

  • Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών Α.Ε.Ι. αφορά προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Ελλάδας και Εξωτερικού καθώς  και απόφοιτους Α.Ε.Ι., οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει το ίδιο έτος με το έτος υλοποίησης του Προγράμματος.  
  • Οι υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το 3ο έτος σπουδών τους.
  • Η απασχόληση υλοποιείται κατά τους θερινούς μήνες Ιουλίου – Αυγούστου και έχει μέγιστη διάρκεια 2 μηνών.
  • Αιτήσεις συμμετοχής διαφορετικών ειδικοτήτων από αυτές που ορίζονται ετησίως, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ., δεν θα γίνονται αποδεκτές.
  • Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Απασχόλησης Φοιτητών ΑΕΙ έτους 2019, ολοκληρώθηκε στις 9/6/2019. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.