ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο και συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στοχεύοντας στην ισορροπημένη ικανοποίηση των προσδοκιών τους. Στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θεμελιώνουμε την Εταιρική Ευθύνη ως κυρίαρχη αξία και την ενσωματώνουμε μέσα από την Πολιτική μας, στους στρατηγικούς μας στόχους.

Ο Όμιλος είναι ενεργό μέλος, από το 2005, του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και μέλος του CSR Europe. Από το 2008, ο Όμιλος δεσμεύεται και τυπικά για την ενσωμάτωση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC) στην εταιρική στρατηγική και κουλτούρα του και για να τις προβάλει στους επιχειρηματικούς τομείς, που έχει επιρροή. Αυτή η δημόσια δέσμευση εκφράζει την επιθυμία της διοίκησης και των εργαζομένων του Ομίλου, για ενσωμάτηση και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές του δράσεις. Υιοθετεί, διαχέει και δεσμεύεται για τους 17 Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs), δημιουργώντας αξία για τις επόμενες γενιές.