ΕΚΕ & ΟΜΙΛΟΣ
  •  €6,68 εκατ. για δράσεις ΕΚΕ (εντός και εκτός Ελλάδος)
  • 15,5% των αγορών των βιομηχανικών εταιρειών & 96% των εμπορικών εταιρειών πραγματοποιούνται από «τοπικούς προμηθευτές»
  • 533 εργαζόμενοι κατοικούν σε περιοχές όμορες με τις εγκαταστάσεις μας σε Θριάσιο και Δυτ. Θεσσαλονίκη
  • 139 σχολεία και 23.000 παιδιά ζεστάθηκαν με δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης σε Θριάσιο και Δυτ. θεσσαλονίκη
  • 1.750 οικογένειες, εγγεγραμμένοι σε Κοινωνικά Παντοπωλεία, στηρίζονται μηνιαίως με διατακτικές σούπερ μάρκετ

Η συνεργασία μας τόσο με την ευρύτερη κοινωνία όσο και με τις τοπικές κοινωνίες, που γειτνιάζουν οι εγκαταστάσεις μας είναι διαρκής, πολυδιάστατη και ουσιαστική. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Όμιλος είναι συνδεδεμένες με τις ανάγκες κάθε περιοχής και διαμορφώνονται μέσα από ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τη διεξαγωγή ερευνών και προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων, ερευνών κοινής γνώμης, δημόσιες συζητήσεις και διαβουλεύσεις.

Ο 'Ομιλος, από την ίδρυσή του, υποστήριξε πρωτοβουλίες και δράσεις, οι οποίες προωθούν την ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ενεργό μέλος, από το 2005, του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και μέλος του CSR Europe.
 
Από το 2008, ο Όμιλος δεσμεύεται και τυπικά για την ενσωμάτωση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC) στην εταιρική στρατηγική και κουλτούρα του και για να τις προβάλει στους επιχειρηματικούς τομείς, που έχει επιρροή. Αυτή η δημόσια δέσμευση εκφράζει την επιθυμία της διοίκησης και των εργαζομένων του Ομίλου, για ενσωμάτηση και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις επιχειρηματικές του δράσεις. Υιοθετεί, διαχέει και δεσμεύεται για τους 17 Στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δημιουργώντας αξία για τις επόμενες γενιές.