ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  • Οικονομική ενίσχυση και δωρεές σε οργανισμούς όπως το Ορφανοτροφείο Vidrare, το International Women Club, καθώς και κατασκευή παιδικής χαράς σε νηπιαγωγείο στην Yambol.
     
  • Χορηγίες για την υποστήριξη αθλητικών ενώσεων και διοργανώσεων (Ποδοσφαιρική Ομάδα Αστέγων, υποστήριξη του Martin Choy για τη συμμετοχή του στη διοργάνωση Sport Club ΕΚΟ Racing, υποστήριξη του Ilia Tzarski για τη συμμετοχή του στη διοργάνωση Autotzar Rali Service).