ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

 

  • Δωρεά για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, βασικών ιατρικών εργαλείων και καυσίμων, με στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών για την ανάσχεση της εξάπλωσης του COVID-19, στο Ινστιτούτο Ιολογίας και Εμβολίων της Τόρλακ και στο Γενικό Νοσοκομείο Λέσκοβατς.

  • Οικονομική ενίσχυση Ολυμπιακής Επιτροπής Σερβίας και Top Tim Basket Camp.

  • Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά πανεπιστήμια σε 5 φοιτητές, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους το 2020.