ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η προσφορά του Ομίλου και η υπεύθυνη στάση προς το κοινωνικό σύνολο, λαμβάνοντας υπόψη και την συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση στην Ελλάδα και σε συνεργασία με περισσότερες από 130 ΜΚΟ, κατευθύνθηκε σε 5 βασικούς άξονες: Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, Νέα Γενιά, Βιώσιμες Πόλεις και Περιβάλλον, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Υγεία.

Το 2017 αναλάβαμε πρωτοβουλίες και εστιάσαμε την προσοχή μας σε επείγοντα ζητήματα και τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και κοινωνική απαίτηση, όπως το ζήτημα του προσφυγικού. Συμβάλλαμε έτσι στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας και του εθελοντισμού και δώσαμε έμφαση στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών μέσα από συνεργασίες.

Το πολυδιάστατο πρόγραμμα δράσεων του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, στηρίζει επίσης δράσεις που σχετίζονται με έργα υποδομής και βελτίωση ποιότητας ζωής, καθώς και προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, αποδεικνύοντας ενεργά την συνεχή προσπάθεια για συμβολή του Ομίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο των τοπικών κοινωνιών όσο και της ευρύτερης κοινωνίας.