ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου
Χειμάρρας 8Α, 15125-Μαρούσι
Τηλ.: 210 63 02 000
Fax: 210 63 02 573

Θέλουμε να είστε ενήμεροι σχετικά με το τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Διαβάστε και δηλώστε αν αποδέχεστε την επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.