Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015

  http://sustainabilityreport2015.helpe.gr


Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014

  http://sustainabilityreport.helpe.gr/


 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ NEA
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΤΕΛ. ΤΙΜΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ%
ΟΓΚΟΣ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/2020

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 RON BIO (EUR/M3)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

481,39

EUR/M3

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

482,16

EUR/M3

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 RON BIO (EUR/M3)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

551,81

EUR/M3

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

552,58

EUR/M3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ 10 PPM (EUR/M3)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

522,19

EUR/M3

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

522,96

EUR/M3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (EUR/M3)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

448,91

EUR/M3

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

449,68

EUR/M3

ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (EUR/MT)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

601,07

EUR/M3

Δ/ΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

601,07

EUR/M3

"Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν την αξία του προϊόντος, τις ειδικές υπηρεσίες (φορτωτικά) και το ΦΠΑ των ειδικών υπηρεσιών (φορτωτικών)"