ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο Όμιλος πιστεύει, ότι η επένδυση στις κοινωνίες όπου ζούμε και εργαζόμαστε, υποστηρίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η εταιρική συμμετοχή διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση και τη διατήρηση της "κοινωνικής άδειας" λειτουργίας μιας επιχείρησης, βελτιώνοντας τις σχέσεις, μειώνοντας το ρίσκο, συνεισφέροντας στην πρόσληψη αλλά και στη διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων και δημιουργώντας συνέργειες με το κράτος αλλά και τις ΜΚΟ.

Η επικοινωνία και η συνεργασία μας ιδιαίτερα με τις γειτονικές τοπικές κοινωνίες, είναι πολυδιάστατη συμπεριλαμβάνοντας κοινωνικές δράσεις και χορηγίες, αλλά και πιο άμεση συνεργασία όπως η ανάπτυξη υποδομών και η υποστήριξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων. Τα παραπάνω υποστηρίζονται από συνεχή διάλογο και έρευνες όπως η αξιολόγηση ουσιαστικότητας, οι ετήσιες έρευνες κοινής γνώμης, οι δημόσιες συζητήσεις και άλλες μορφές επικοινωνίας.

Τα αποτελέσματα αυτών των πρακτικών αξιολογούνται και επαναπροσδιορίζονται, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις παραπάνω έρευνες.

Σήμερα απασχολούνται περισσότεροι από 407 μόνιμοι εργαζόμενοι, που κατοικούν σε όμορους δήμους στην περιοχή του Θριασίου και 106 εργαζόμενοι που κατοικούν στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Καταβάλλονται ετησίως περισσότερα από €3 εκατ. δημοτικά τέλη και ενισχύεται η τοπική οικονομία, δαπανώντας για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από διάφορες επιχειρήσεις γειτονικές με τις περιοχές όπου λειτουργούμε.

Οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές ανέρχονται σε ποσοστό 13,4% στις εταιρείες ΕΛΠΕ & DIAXON (βιομηχανικές εταιρείες) και 97% στις εμπορικές εταιρείες του Ομίλου.