Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σας στο site μας καθώς και για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση των Απολύτως Απαραίτητων cookies, είναι αυτόματη σύμφωνα με την Πολιτική Cookies μας, ενώ μπορείτε να εξατομικεύσετε τις ρυθμίσεις σας επιλέγοντας το πεδίο "Ρυθμίσεις Cookies" αναφορικά με τα υπόλοιπα cookies.
×Ρυθμίσεις Cookies
ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ COOKIES
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
Πάντα ενεργά •
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ (GOOGLE ANALYTICS)
Τα Cookies στατιστικών μας βοηθούν ως ιδιοκτήτες του ιστότοπου να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες του ιστότοπου συλλέγοντας πληροφορίες στα Google Analytics.
Προτείνεται •
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των χρηστών του ιστότοπου. Η χρήση τους αφορά στην προβολή σχετικών διαφημίσεων στον χρήστη και είναι σημαντική για τους διαφημιζόμενους τρίτων μερών.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα εξής δικαιολογητικά:

  • Συμπληρωμένη Π.Ε.Α.Ν.Π. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, χωρίς καμία παράλειψη πεδίου.
  • Δήλωση Σκοπού (Statement of Purpose),έκτασης έως 300 λέξεις, όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα εργασιακής απασχόλησης στον Όμιλό ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τις μελλοντικές επιδιώξεις και επαγγελματικές φιλοδοξίες του.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας επίδοσης, όλων των ετών σπουδών, επικυρωμένο από τη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησης. (αφορά μόνο τους φοιτητές επί πτυχίω).
  • Απόσπασμα Κανονισμού Σπουδών της Σχολής, όπου αναφέρεται η βαθμολογική κλίμακα του Πανεπιστημίου αποφοίτησης. (αφορά μόνο τους φοιτητές επί πτυχίω/ πτυχιούχους, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εξωτερικού).
  • Επίσημο αποδεικτικόπτυχίο αγγλικής γλώσσας, κάτοχοι Proficiency (Cambridge – Michigan). Η κατάθεση πτυχίου αγγλόφωνου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Εξωτερικού, απαλλάσσει τους ενδιαφερόμενους από την υποχρέωση κατάθεσης διπλώματος αγγλικής γλώσσας.
  • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο ο ενδιαφερόμενος φοίτησε.
  • Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ενδιαφερόμενους.
  • Πρόσφατη φωτογραφία.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ηλεκτρονικά, εντός των καθορισμένων προθεσμιών, που αναγράφονται στο παρόν Πρόγραμμα Απασχόλησης. Εκπρόθεσμη υποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού, συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης.