ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βασική μας προτεραιότητα είναι η συνεχής ενίσχυση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των ανθρώπων μας.

Παρέχουμε σε όλους τους εργαζόμενους τις ευκαιρίες να εμπλουτίσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενό τους, να παραμείνουν σε επαφή με τις ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας και να συνεισφέρουν ακόμη πιο ουσιαστικά στην ανταγωνιστικότητα του Ομίλου.

Για εμάς, όμως, η εκπαίδευση δεν περιορίζεται στην απόκτηση γνώσης. Προσφέρει επιπλέον στους ανθρώπους μας δυνατότητες να αναπτύξουν νέους τρόπους σκέψης και έκφρασης, να καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης προβλημάτων.

Με αυτές τις προδιαγραφές και με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Εφαρμόζουμε πολιτικές για συνεχή εκπαίδευση, συμμετοχή των εργαζομένων σε σεμινάρια και συνέδρια, εντός και εκτός Ελλάδος, ενισχύουμε τη φοίτηση των εργαζομένων σε μεταπτυχιακά προγράμματα, τις σπουδές στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουμε την πλήρη πρόσβασή τους σε πηγές ενημέρωσης, π.χ. αγορά βιβλίων, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά και επαγγελματικούς συλλόγους κλπ.

Στις αρχές του 2013 ξεκινήσαμε τη λειτουργία της Ακαδημίας ΕΛΠΕ – HELPE Academy, έχοντας μέχρι σήμερα πραγματοποιήσει επιτυχώς πάνω από 53.000 ώρες εκπαίδευσης, με συμμετοχή περισσότερων από 1.300 εργαζομένων του Ομίλου μας.

Εντός του 2015, περίπου το 76% των εργαζομένων του Ομίλου συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα, συμπληρώνοντας περισσότερες από 58.000 ώρες εκπαίδευσης (το οποίο αντιστοιχεί σε 17 εκπαιδευτικές ώρες ανά εργαζόμενο), ενώ υλοποιήθηκαν περίπου 12.000 ώρες εκπαίδευσης σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, υλοποιώντας προγράμματα, βάσει του πλάνου εκπαίδευσης αλλά και δημιουργώντας νέα, καινοτόμα προγράμματα, που ευθυγραμμίζονται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ανθρώπων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.