ΣΤΗΝ Π.Γ.Δ.Μ.

 

  • Οικονομική ενίσχυση και δωρεές σε οργανισμούς υγείας και περίθαλψης, όπως το Γενικό Νοσοκομείο «D-r Ferid Murad», τα Ειδικά Σχολεία Idnina & Zlatan Sremec (ψηφιακό εξοπλισμό), την Κοινότητα Ilinden (βιβλία και δέντρα για δεντροφύτευση).
  • Χορηγίες για την οργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων αλλά και επιμορφωτικών δράσεων (Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Οχρίδας, OFFFEST & Skopje Jazz Festival, Εθνική Ομοσπονδία Basketball, Youth Association YMCA-Bitola).
  • Δόθηκαν 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές από 5 τμήματα σπουδών του Πανεπιστημίου St Kiril and Methodius