ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών από τις διεργασίες του κατά 50% έως το 2030 και αυτή την περίοδο διαμορφώνει την επενδυτική του στρατηγική και εξετάζει τα έργα που θα υλοποιηθούν με αυτό τον ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιολογηθούν πολλαπλές ευκαιρίες που σχετίζονται με την μετάβαση σε καύσιμα χαμηλού άνθρακα και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου. 

Ο κλάδος διύλισης έχει ήδη καθορίσει μια πορεία για την επίτευξη της φιλοδοξίας της ΕΕ για κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με τίτλο «Πράσινα Καύσιμα για Όλους», την οποία και παρουσίασε τον Ιούνιο του 2020.

Η πορεία αυτή έχει σχεδιαστεί βήμα – βήμα, βασισμένη στην πεποίθηση ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας του 2050, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές χρειάζονται ένα σχέδιο όπου τα υγρά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα («πράσινα καύσιμα») και η ηλεκτροκίνηση συνυπάρχουν ως λύσεις για τις οδικές μεταφορές.

Η ανάπτυξη των υγρών καυσίμων χαμηλού άνθρακα για τις οδικές μεταφορές, θα δημιουργούσε τις συνθήκες για τη μείωση των εκπομπών από τα καύσιμα της αεροπορίας και της ναυτιλίας, καθώς και των φορτηγών, και της αντικατάστασης της πρώτης ύλης για την πετροχημική βιομηχανία, τομείς για τους οποίους δεν υπάρχουν προς το παρόν εναλλακτικές τεχνολογίες.

Στόχος του κλάδου είναι έως το 2050 το αργότερο κάθε λίτρο υγρού καυσίμου για τις μεταφορές να είναι κλιματικά ουδέτερο, επιτρέποντας τη μείωση των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές κατά 100% και από την αεροπορία και τη ναυτιλία κατά 50%.

Σε επίπεδο ΕΕ, και με βάση τα σημερινά κόστη και τις διαθέσιμες τεχνολογίες, το ύψος των επενδυτικών αναγκών για την παραγωγή υγρών καυσίμων χαμηλού άνθρακα σε επαρκείς ποσότητες για όλες τις μεταφορές εκτιμάται στα 40 δις ευρώ έως το 2035, και 400 και 650 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2050.

Τα υγρά καύσιμα χαμηλού άνθρακα (πράσινα καύσιμα) θα διαδραματίσουν στρατηγικό ρόλο στην μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050.

Η πορεία της Διύλισης προς την παραγωγή πράσινων καυσίμων έχει ξεκινήσει με τις πρώτες επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμων και συνθετικών καυσίμων. Αξιοποιώντας την καινοτόμες τεχνολογίες και τις ευέλικτες υποδομές, θα στραφούμε όλο και περισσότερο σε νέα πρώτη ύλη, (όπως βιομάζα), ανανεώσιμες πηγές, υδρογόνο και απόβλητα για τη σταδιακή μείωση των εκπομπών άνθρακα από τα υγρά καύσιμα.  Με το κατάλληλο πολιτικό πλαίσιο, η παραγωγή υγρών καυσίμων χαμηλού άνθρακα θα μπορούσε να μειώσει μέχρι και 100Mt τις εκπομπές CO2 από τις ευρωπαϊκές μεταφορές έως το 2035, μειώσεις που ισοδυναμούν με εξοικονόμηση CO2 από 50 εκατομμύρια ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους δρόμους της ΕΕ.

Δεδομένου του ύψους των επενδυτικών αναγκών, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί σήμερα το κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής για να κινητοποιηθούν οι πρώτες επενδύσεις.

Πράσινα καύσιμα για όλους

Σχετικά με τα πράσινα καύσιμα

Τι είναι τα πράσινα καύσιμα;

Τα πράσινα καύσιμα είναι υγρά καύσιμα χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα, που δεν προέρχονται από το πετρέλαιο. Έχουν μηδενικές ή περιορισμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)κατά την παραγωγή και τη χρήση τους σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα.

Σήμερα αναμιγνύονται όλο και περισσότερο με ορυκτά καύσιμα. Η ένταση άνθρακα των καυσίμων εξαρτάται από το μερίδιο πράσινων καυσίμων που αναμιγνύεται στο τελικό προϊόν. Όταν τα πράσινα καύσιμα αντικαταστήσουν πλήρως τα ορυκτά συστατικά στα καύσιμα που πωλούνται στην αντλία, τα υγρά καύσιμα θα είναι κλιματικά ουδέτερα.

 

Πώς παράγονται τα πράσινα καύσιμα;

Τα πράσινα καύσιμα παράγονται μέσω τεχνολογιών βιώσιμων βιοκαυσίμων, υδρογόνωσης φυτικών ελαίων, ανακύκλωσης αποβλήτων, συνθετικών καυσίμων και καθαρού υδρογόνου.

Η μεγαλύτερη στροφή προς νέες πρώτες ύλες, όπως η βιομάζα, οι ΑΠΕ, τα απόβλητα και το δεσμευμένο CO2 για την προοδευτική μείωση των εκπομπών άνθρακα από τα υγρά καύσιμα, θα υλοποιηθεί με την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας και των ευέλικτων υποδομών του κλάδου διύλισης.

 

Ποια είναι τα οφέλη των πράσινων καυσίμων;

Τα πράσινα καύσιμα είναι απαραίτητα για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050 και μετά. Θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τον ευρωπαϊκό τομέα μεταφορών διατηρώντας τα πλεονεκτήματα των υγρών καυσίμων και παρέχοντας σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη:

 1. Καθιστούν δυνατή την απαλλαγή από τον άνθρακα τομέων για τους οποίους δεν υπάρχουν εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις, όπως η αεροπορία, η ναυτιλία, και σε μεγάλο βαθμό, οι βαριές μεταφορές.
 2. Ενισχύουν την Ενεργειακή ασφάλεια και μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση από τρίτες χώρες.
 3. Δίνουν τη δυνατότητα επιλογής στους καταναλωτές μεταξύ των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπώνCO2, καθιστώντας την μετάβαση προσιτή σε όλους.
 4. Μειώνουν το κόστος της ανάπτυξης νέων υποδομών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και ταχείας φόρτισης.
 5. Μειώνουν το κόστος και την πίεση που ενέχει ο πλήρης εξηλεκτρισμός του στόλου οχημάτων της ΕΕ.
 6. Συμβάλλουν στη διατήρηση της βιομηχανικής παραγωγής και των θέσεων εργασίας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

 

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ παραδοσιακών καυσίμων και πράσινων καυσίμων;

Τα πράσινα καύσιμα δεν παράγονται από πρώτη ύλη που έχει βάση το πετρέλαιο, όπως συμβαίνει με τα «παραδοσιακά» καύσιμα. Αντίθετα, για την παραγωγή τους χρησιμοποιείται βιομάζα, ΑΠΕ, απόβλητα και δεσμευμένο CO2, μεταξύ άλλων. Προέρχονται από πρώτες ύλες που είναι βιώσιμες και συμμορφώνονται με τα υφιστάμενα πρότυπα βιωσιμότητας της ΕΕ. Έχουν καθόλου, ή περιορισμένες εκπομπές CO2 κατά την παραγωγή και τη χρήση τους σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα.

 

Πώς μπορούν τα πράσινα καύσιμα να μειώσουν τις εκπομπές από τα πλοία και τα αεροπλάνα;

Όσο αφορά στις οδικές μεταφορές, τα πράσινα καύσιμα θα διαδραματίσουν ρόλο συμπληρωματικό της ηλεκτροκίνησης. Ωστόσο, για τη μείωση των εκπομπών από τα πλοία και τα αεροπλάνα, ο ρόλος των πράσινων καυσίμων γίνεται πρωταγωνιστικός.

Και αυτό γιατί για τους τομείς αυτούς δεν υπάρχει σήμερα άλλη εναλλακτική τεχνολογία πέρα από τα υγρά καύσιμα, παρά τα σημαντικά επιτεύγματα των νέων τεχνολογιών όπως η ηλεκτροκίνηση στα επιβατικά οχήματα και τα ελαφρά φορτηγά. Η ενεργειακή μετάβαση και η μείωση των εκπομπών CO2 στους τομείς όπως η αεροπορία, η ναυτιλία, οι βαριές μεταφορές, δεν μπορεί παρά να βασισθεί στα προϊόντα του Κλάδου Διύλισης, στα πράσινα καύσιμα του μέλλοντος.

Σήμερα, εκτιμούμε ότι τα προϊόντα μας θα μπορέσουν να βοηθήσουν την αεροπορία και τη ναυτιλία να μειώσουν τις εκπομπές από τα καύσιμα τους κατά 50%, έως το 2050. Ο ρυθμός της μετάβασης για τις αεροπορικές και τις ναυτιλιακές μεταφορές δεν θα είναι ο ίδιος με αυτόν για τις οδικές μεταφορές, δεδομένου ότι οι εναλλακτικές που υπάρχουν για αυτούς τους τομείς είναι περιορισμένες. Θα πρέπει επίσης, να λάβουμε υπόψη ότι για τους τομείς αυτούς η ζήτηση για ενέργεια θα αυξηθεί σημαντικά έως το 2050.

Πράσινα Καύσιμα & Περιβάλλον

Γιατί γίνεται λόγος για υγρά καύσιμα χαμηλού άνθρακα (πράσινα καύσιμα) και όχι μηδενικού άνθρακα;

Γιατί πρόκειται για καύσιμα των οποίων η ένταση εκπομπών άνθρακα θα μειώνεται σταδιακά. Αρχικά θα περιέχουν σε ένα βαθμό ορυκτές πρώτες ύλες. Όταν αυτές αντικατασταθούν πλήρως από νέες πρώτες ύλες, όπως η βιομάζα, οι ΑΠΕ, το δεσμευμένο CO2, τα υγρά καύσιμα θα μπορούν να έχουν έως και μηδενικές εκπομπές άνθρακα.

 

Έχουν τα πράσινα καύσιμα αντίκτυπο στην ποιότητα του αέρα;

Χάρη στις εξελίξεις της τεχνολογίας οχημάτων, τα τελευταία πρότυπα EURO 6d και EURO7 έχουν εξαιρετικές επιδόσεις ως προς το επίπεδο των ρύπων. Πρόσφατες δοκιμές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης έδειξαν ότι τα οχήματα EURO 6d συμμορφώνονται πλήρως με τα όρια επιπέδων εκπομπών (για PM & NOx) που έχουν καθοριστεί από την ΕΕ.

Μελέτες ωστόσο δείχνουν ότι τα πράσινα καύσιμα θα συμβάλουν σημαντικά στους στόχους της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα, με θετικό αντίκτυπο και στην ποιότητα του αέρα.

 

Τι σημαίνει πραγματικά η μείωση 100 Mt CO2 / έτος;

Με πολύ συγκεκριμένους όρους, η μείωση αυτή ισοδυναμεί με τη μείωση εκπομπών CO2 που θα πετύχαιναν 50 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα μπαταρίας (Battery Electric Vehicles) στο δρόμο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, το 2035, οι εκπομπές από τις ευρωπαϊκές μεταφορές θα ανέρχονται σε 500Mt CO2/ έτος, οπότε με τη χρήση των πράσινων καυσίμων, θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 100Mt CO2/ έτος, δηλαδή στα 400Mt CO2/ έτος.

Κλιματική ουδετερότητα & κλάδος διύλισης

Τι σημαίνει κλιματική ουδετερότητα και πώς θα την πετύχουμε;

Κλιματική ουδετερότητα είναι το ισοζύγιο ανάμεσα στον άνθρακα που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα από το σύνολο των αερίων του θερμοκηπίου και στον άνθρακα που είτε απορροφάται με φυσικό τρόπο είτε απομακρύνεται με τεχνητό τρόπο.

Ένας τρόπος μείωσης εκπομπών CO2 στην πορεία για κλιματική ουδετερότητα είναι η αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 με την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ενεργειακή αποδοτικότητα ή σε άλλες καθαρές, χαμηλού άνθρακα τεχνολογίες.

Για παράδειγμα, τεχνολογίες που θα εφαρμόζονται στα Διυλιστήρια – όπως η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και το πράσινο υδρογόνο  - θα μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα της παραγωγής καυσίμων, που με τη σειρά τους θα καταστήσουν δυνατή την κλιματική ουδετερότητα για τις οδικές μεταφορές έως το 2050.

 

Τι γνωρίζουν οι πολίτες για τις κλιματικά ουδέτερες μεταφορές;

Μια πανευρωπαϊκή έρευνα καταναλωτών του 2019 , με 10.000 ερωτώμενους, κατέδειξε ότι οι  πολίτες της ΕΕ θέλουν να έχουν περισσότερες επιλογές για τη μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες μεταφορές και προτρέπουν τις κυβερνήσεις τους να υποστηρίξουν την ανάπτυξη πολλαπλών τεχνολογιών καθαρών οχημάτων. Τα πράσινα καύσιμα εξασφαλίζουν για τους καταναλωτές τη δυνατότητα της επιλογής, καθιστώντας τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία προσιτή σε όλους από άποψη κόστους, προσφέροντας έτσι σαφή οφέλη για την ευρωπαϊκή κοινωνία και την οικονομία της. Είναι επίσης σημαντικό ότι η χρήση πράσινων καυσίμων μπορεί να δώσει άμεσα οφέλη μείωσης εκπομπών CO2 με τις υπάρχουσες υποδομές, ακόμα και με τον υπάρχοντα στόλο οχημάτων.

Παράλληλα, είναι και θα παραμείνουν ιδιαίτερα σημαντικά για τους τομείς των βαρέων μεταφορών, της ναυτιλίας και της αεροπορίας, για τους οποίους επί του παρόντος δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις χαμηλού άνθρακα. 

Η κοινωνία απαιτεί λύσεις για περισσότερη ενέργεια, που παρέχεται με νέους και καλύτερους τρόπους για ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα πράσινα καύσιμα μπορούν να παρέχουν ασφαλή, αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια, που είναι τεχνολογικά προηγμένη και φιλική προς το κλίμα.

 

Ποιος είναι ο ρόλος του κλάδου διύλισης στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία;

Οι μεταφορές θα παραμείνουν η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και πρέπει να διασφαλιστεί ότι το σύστημα μεταφορών  θα παραμείνει ανταγωνιστικό, ενεργειακά ασφαλές και προσιτό.

Αν και αναμένεται ότι η ζήτηση υγρών καυσίμων στην Ευρώπη θα μειωθεί σταδιακά με την πάροδο του χρόνου λόγω της υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης στους παραδοσιακούς κινητήρες και της μεγαλύτερης διείσδυσης στην αγορά ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, τα υγρά καύσιμα, με τα μοναδικά χαρακτηριστικά τους  θα παραμείνουν ασυναγώνιστη λύση για όλες τις μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Διύλιση θα διαδραματίσει σημαντικό και διαρκή ρόλο στις ενεργειακές επιλογές του μέλλοντος, παρέχοντας πράσινα καύσιμα, που παράλληλα με τον ηλεκτρισμό, το υδρογόνο και τα αέρια καύσιμα θα αποτελούν τους νέους φορείς ενέργειας για τις μεταφορές του μέλλοντος. Η συνεργασία μεταξύ των βιομηχανιών θα διευκολύνει την παραγωγή των υγρών καυσίμων χαμηλού άνθρακα.

Ο Ευρωπαϊκός Κλάδος Διύλισης βασίστηκε στην έρευνα και τα σενάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η απαιτούμενη ποσότητα βιομάζας είναι πράγματι διαθέσιμη στην ΕΕ. Ωστόσο, θα πραγματοποιηθεί και μελέτη του Κλάδου, μέσω της Concawe, του επιστημονικού σκέλους της FuelsEurope, προκειμένου να αξιολογηθεί η διαθεσιμότητα της βιομάζας και να διερευνηθούν και άλλες δυνατότητες.

 

Γιατί εξετάζονται οι οδικές μεταφορές πριν από τους άλλους τομείς μεταφορών;

Η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για τα πράσινα καύσιμα είναι αναγκαία, και οι οδικές μεταφορές προς το παρόν αποτελούν τη μόνη αγορά όπου αυτό είναι εφικτό, εξαιτίας του ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται σε αυτές. Η εξέλιξη των πολιτικών για τις οδικές μεταφορές θα μπορούσε εύκολα να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την εξασφάλιση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες.

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο κίνδυνος «διαρροής άνθρακα» (με άλλα λόγια, ο κίνδυνος ανεφοδιασμού εκτός ΕΕ) είναι πολύ μικρότερος για τις οδικές μεταφορές από ότι για τις διεθνείς αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Η ανάπτυξη των πράσινων καυσίμων για τα οδικά οχήματα θα καταστήσει τις τεχνολογίες αυτές ανταγωνιστικές και θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την ανάπτυξη πράσινων καυσίμων για την αεροπορία και τη ναυτιλία.

 

Ποιες είναι οι βασικές τεχνολογίες που θα οδηγήσουν στις  πράσινες μεταφορές

 • Η ηλεκτρική ενέργεια και το υδρογόνο θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση των μεταφορών.
 • Οι τεχνολογίες μετατροπής βιομάζας, η υδρογόνωση φυτικών ελαίων και υπολειμμάτων, τα συνθετικά καύσιμα, θα αντικαταστήσουν στα καύσιμα τον άνθρακα ορυκτής προέλευσης με άνθρακα είτε βιογενή είτε από ανακύκλωση.
 • Οι τεχνολογίες αποθήκευσης άνθρακα και καθαρού υδρογόνου θα μειώσουν το ανθρακικό αποτύπωμα της παραγωγής των καυσίμων.

Αυτές οι τεχνολογίες, και άλλες που θα αναπτυχθούν στα επόμενα χρόνια, είναι όλες απαραίτητες για να πετύχουμε τον στόχο για κλιματικά ουδέτερες μεταφορές.

 

Είναι τα πράσινα καύσιμα συμβατά με το αυτοκίνητό μου;

Ναι, αυτά τα καύσιμα είναι συμβατά με τις υπάρχουσες τεχνολογίες κινητήρων. Το Διυλιστήριο του Μέλλοντος θα γίνει ο κόμβος όπου όλα αυτά τα διαφορετικά καύσιμα θα υποστούν επεξεργασία με τρόπο που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Τα πράσινα καύσιμα θα τοποθετηθούν στην αγορά μόλις καταστούν διαθέσιμα. Όλα τα οχήματα σε κυκλοφορία μπορούν να επωφεληθούν από αυτά, οδηγώντας σε σταδιακή μείωση του αποτυπώματος CO2 του στόλου. Έτσι, μειώνεται η πίεση για την επιτάχυνση της ανανέωσης του στόλου οχημάτων.

 

Τι αντίκτυπο θα έχουν τα πράσινα καύσιμα στους καταναλωτές, όσον αφορά στην τιμή ανά μονάδα;

Με δεδομένες τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, τα πράσινα καύσιμα θα είναι πιο ακριβά από τα ορυκτά καύσιμα. Η φορολόγησή τους με βάση τον όγκο και ανεξάρτητα από την ένταση των εκπομπών άνθρακα συμβάλλει στο αυξημένο κόστος τους.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η διάδοση των καυσίμων αυτών, θα χρειαστεί ένα ευέλικτο πλαίσιο πολιτικής που να διευκολύνει όχι μόνο την ανάπτυξη μιας αγοράς, αλλά και να παρέχει οικονομικά και άλλα κίνητρα, συγκρίσιμα με άλλες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών CO2, όπως την ηλεκτροκίνηση, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να επιλέξουν τα πράσινα καύσιμα.

 

Τι χρειάζεται για να μειωθεί σημαντικά το κόστος παραγωγής των πράσινων καυσίμων σε μεγάλη κλίμακα;

Είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί η κλιμάκωση της παραγωγής και να θεσπιστούν τα κατάλληλα κίνητρα για όσους θα χρησιμοποιούν τις νέες πρωτοποριακές εγκαταστάσεις. 2050 και πράσινα καύσιμα.

 

Ποιο θα είναι το ποσοστό της χρήσης πράσινων καυσίμων έναντι συμβατικών ορυκτών καυσίμων για τις οδικές μεταφορές το 2050;

 • Στις οδικές μεταφορές τα ορυκτά καύσιμα μπορούν να αντικατασταθούν στο 100% από τα πράσινα καύσιμα
 • Για την αεροπορία και τη  ναυτιλία,  όπου η συνολική ζήτηση για υγρά καύσιμα ανέρχεται σε 100 Mtoe  /έτος, τα πράσινα καύσιμα θα μπορούσαν να καλύπτουν τα 60 Mtoe /έτος.
 • Συνολικά, τα πράσινα καύσιμα θα μπορούσαν να καλύπτουν πάνω από το 75% της συνολικής ζήτησης υγρών καυσίμων το 2050.

 

Από τι θα αποτελείται ο στόλος των οχημάτων το 2050;

 • Οχήματα με εξαιρετικά αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης και ηλεκτροκίνητα θα κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους σε 30 χρόνια από τώρα.
 • Θεωρείται ότι το 2050 όλα αυτά τα οχήματα θα επιτρέψουν τη μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερες μεταφορές.
 • Με πράσινα καύσιμα και 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, αυτός ο στόλος οχημάτων μικτής τεχνολογίας μπορεί να είναι κλιματικά ουδέτερος.
 

Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης

Ποια είναι τα ζητούμενα για την ανάπτυξη των πράσινων καυσίμων;

Σήμερα, καμία νομοθεσία δεν αναγνωρίζει τη συμβολή των πράσινων καυσίμων στη μείωση των εκπομπών CO2 των οχημάτων. Ζητείται επομένως από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να θεσπίσουν το κανονιστικό πλαίσιο που θα αντικατοπτρίζει τη θετική αυτή συμβολή. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπών CO2 για τα οχήματα θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να αναγνωρίζουν τη συμβολή των πράσινων καυσίμων στη βελτίωση των εκπομπών του οχήματος.

Είναι επίσης αναγκαία η διευκόλυνση του δια-τομεακού διαλόγου πολιτικής. Οι επικαλυπτόμενες πολιτικές για τα καύσιμα και τις μεταφορές θα πρέπει να απλουστευθούν, όπως για παράδειγμα, η Οδηγία για την Ποιότητα των Καυσίμων, που ρυθμίζει την ένταση εκπομπών των καυσίμων που εντάσσονται στην αγορά και η νέα Οδηγία για τις ΑΠΕ (RED II) που επιβάλλει ένα μερίδιο ανανεώσιμου περιεχομένου στα καύσιμα για τις μεταφορές.

Ζητείται επίσης η δημιουργία μιας πρωτοποριακής αγοράς για τα πράσινα καύσιμα ξεκινώντας από τις οδικές μεταφορές, καθώς πρόκειται για μια σημαντικά ρυθμιζόμενη αγορά που θα μπορούσε να υποστηρίξει ένα ισχυρό και σταθερό σήμα της τιμής του CO2, διευκολύνοντας έτσι την έναρξη των επενδύσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε λύσεις και  για τους άλλους τομείς μεταφορών (αεροπορία και ναυτιλία).

Η φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με βάση τις εκπομπές άνθρακα και το ενεργειακό περιεχόμενο, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε προηγμένα ανανεώσιμα καύσιμα.

Καθώς η παραγωγή των πράσινων αυτών καυσίμων είναι εντάσεως κεφαλαίου, με υψηλά κεφαλαιακά και λειτουργικά κόστη, θα χρειαστεί άμεσα ένα προβλέψιμο και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για την προσέλκυση των απαραίτητων επενδύσεων.

 

Ποιο είναι το ύψος των επενδύσεων που χρειάζεται για την υλοποίηση της φιλόδοξης πρότασης του Κλάδου Διύλισης;

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπολογίζεται ότι για τα επόμενα δέκα χρόνια, χρειάζονται 30 με 40 δισεκατομμύρια ευρώ με στόχο την επέκταση των επενδύσεων σε πράσινα καύσιμα.  Με ορίζοντα το 2050, οι επενδύσεις που απαιτούνται για την παροχή επαρκών ποσοτήτων πράσινων καυσίμων για τις οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές εκτιμώνται μεταξύ 400 και 650 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται στις υπάρχουσες τεχνολογίες και εκτιμήσεις κόστους, και ακολουθούν σενάρια που παράγονται αυτή την περίοδο από την Concawe και θα δημοσιευτούν με τη μορφή έκθεσης έως το τέλος του 2020.

 

Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση της ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών;

Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη των καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε μεγάλη κλίμακα. Ωστόσο, οι επενδυτές θα δεσμεύσουν τους πόρους τους μόνο εάν υπάρχει η προοπτική μιας κερδοφόρας αγοράς.

Ο υπό διαμόρφωση Κανονισμός Ταξινόμησης της ΕΕ, που θα ορίζει τα κριτήρια για την επιλογή των βιώσιμων επενδύσεων προς χρηματοδότηση στα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να υιοθετεί μια ρεαλιστική προσέγγιση, που θα αντικατοπτρίζει τη σημερινή τεχνολογική ανάπτυξη, τις διαθέσιμες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα που μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην ενεργειακή μετάβαση, τα τρέχοντα ενεργειακά μίγματα και τις υφιστάμενες υποδομές. Οι επενδύσεις που θεωρούνται βιώσιμες σήμερα, δε θα πρέπει να σταματήσουν ξαφνικά να θεωρούνται βιώσιμες, επειδή δεν ορίζονται ως τέτοιες από τον Κανονισμό Ταξινόμησης. Αυτό είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ρυθμιστικής και οικονομικής σταθερότητας που χρειάζονται οι επενδυτές.

 

Πού θα δημιουργηθούν οι μονάδες παραγωγής των πράσινων καυσίμων;

Με βάση τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών αυτών, οι μονάδες παραγωγής πράσινων καυσίμων πιθανόν να κατασκευαστούν κοντά στις περιοχές παραγωγής πρώτων υλών. Θα έχουν σχετικά μικρότερο μέγεθος και θα μπορούν να εξαπλωθούν σε όλη την Ευρώπη.

Τα Διυλιστήρια θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις νέες αλυσίδες αξίας. Το Διυλιστήριο του μέλλοντος θα είναι ο κόμβος όπου όλα αυτά τα διαφορετικά καύσιμα θα υποβληθούν σε επεξεργασία ώστε να συμμορφώνονται με τις βιομηχανικές προδιαγραφές, π.χ. της αυτοκινητοβιομηχανίας ή της πετροχημικής βιομηχανίας.

 

Πώς θα συμβάλλουν οι αλυσίδες αξίας στην υλοποίηση αυτής της πρότασης του Κλάδου;

Η διαδρομή που προτείνεται θα συμβάλλει όχι μόνο στην παραγωγή πράσινων καυσίμων για τις μεταφορές, αλλά και πράσινης πρώτης ύλης για τη βιομηχανία πετροχημικών. Με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσουν να μειώσουν τις εκπομπές CO2 και άλλοι σημαντικοί βιομηχανικοί κλάδοι, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν νέες αλυσίδες αξίας, όπως πχ. για την βιομάζα, ή την αγροτική παραγωγή. Η συμβολή αυτών των αλυσίδων αξίας στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μείωση εκπομπών CO2 είναι κρίσιμη, οπότε είναι μεγάλης σημασίας οι συνεργασίες μας με άλλους βιομηχανικούς τομείς.

 

Ποιες συνεργασίες αναζητά ο Κλάδος Διύλισης;

Η βιομηχανία διύλισης είναι έτοιμη να συνεργαστεί με πολλούς κλάδους, καθώς και με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αναλάβουν από κοινού φιλόδοξες δράσεις για το κλίμα.

Βιομηχανίες όπως η αγροτική, η χημική, τα απόβλητα και η ανακύκλωση, αλλά και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των απαραίτητων αλυσίδων αξίας και υποδομών υγρών καυσίμων χαμηλού άνθρακα.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, η ακαδημαϊκή κοινότητα, η κοινωνία των πολιτών, αλλά και η αυτοκινητοβιομηχανία, η ναυτιλία, οι αεροπορικές μεταφορές, και όλες οι ομάδες καταναλωτών θα έχουν ρόλο στην ανάπτυξη των αγορών πράσινων καυσίμων.

Η κοινωνία των πολιτών στο σύνολό της θα πρέπει να εμπλακεί σε ανοιχτό, διαφανή και τεκμηριωμένο διάλογο.