ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
   

2018

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC
12m HELLENIC PETROLEUM Bulgaria (Holdings) Limited
12m HELLENIC PETROLEUM Serbia (Holdings) Limited
12m R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED
12m SUPERLUBE LIMITED
12m YUGEN Limited
12m OTSM S.A.

2017

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m HELLENIC PETROLEUM Bulgaria (Holdings) Limited
12m HELLENIC PETROLEUM Serbia (Holdings) Limited
12m HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL AG
12m R.A.M. OIL CYPRUS LIMITED
12m SUPERLUBE LIMITED
12m OTSM S.A.
12m HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC
1 2 3 4 5