ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι:

  •  Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία Πετρελαιοειδών
  •  Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών
  •  Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών
  •  Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων
  •  Παραγωγή Ενέργειας και Φυσικό Αέριο
  •  Τεχνικές Μελέτες
Κύρια Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 2018
Ποσά σε εκατ. €
Κύκλος Εργασιών 9.769
Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA  730
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 296
Απασχολούμενα Κεφάλαια 3.854
Καθαρός Δανεισμός 1.459

 

Τα ισχυρά αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος οφείλονται κυρίως στην καλύτερη λειτουργία των διυλιστηρίων σε σχέση με το 2017, που αντιστάθμισαν μερικώς την αναμενόμενη πτώση στην κερδοφορία λόγω του δυσμενέστερου διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης σε σχέση με πέρυσι, όπως καταγράφεται με την υποχώρηση των ενδεικτικών περιθωρίων Μεσογείου και την ισχυροποίηση του ευρώ.