ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ/ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι ο μοναδικός παραγωγός πετροχημικών προϊόντων στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 50%. Οι δραστηριότητες των πετροχημικών επικεντρώνονται κυρίως σε περαιτέρω επεξεργασία προϊόντων των διυλιστηρίων όπως προπυλένιο, πολυπροπυλένιο, διαλύτες και ανόργανα, καθώς και εμπορία στην εσωτερική αγορά.

Το διυλιστήριο Ασπροπύργου, μέσω της μονάδας splitter, παράγει προπυλένιο, το οποίο καλύπτει περίπου 80-85% των αναγκών σε πρώτη ύλη του εργοστασίου πολυπροπυλενίου στη Θεσσαλονίκη. Το πετροχημικό συγκρότημα του Ομίλου στο Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, παράγει επίσης διαλύτες και ανόργανα, με όλα τα προϊόντα να διατίθενται στην εσωτερική αγορά και τη Μεσόγειο.

Με βάση τη συμμετοχή στα οικονομικά μεγέθη, η αλυσίδα προϊόντων προπυλενίου, πολυπροπυλενίου και BOPP αποτελεί τη βασική δραστηριότητα των πετροχημικών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς το 70% περίπου του όγκου πωλήσεων κατευθύνεται στις αγορές της Τουρκίας, της Ιταλίας, της Βαλκανικής και της Ιβηρικής χερσονήσου, όπου χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη σε σειρά βιομηχανικών εφαρμογών.

Η 100% θυγατρική του Ομίλου ΕΛΠΕ, ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ, είναι ο μοναδικός παραγωγής φιλμ πολυπροπυλενίου (ΒΟΡΡ) στην Ελλάδα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία συσκευασίας. Το ΒΟΡΡ φιλμ πωλείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αγορά της Μεσογείου.

Το 2020 συνεχίστηκαν οι εργασίες κατασκευής της νέας γραμμής παραγωγής cast film (7 kta) στις εγκαταστάσεις της Diaxon στην Κομοτηνή, ύψους €8 εκατομμυρίων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

> www.diaxon.gr