Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η παγκόσμια ζήτηση για υγρούς υδρογονάνθρακες – ως καύσιμα για τις μεταφορές, αλλά και ως πρώτη ύλη για την παραγωγή πετροχημικών και άλλες χρήσεις – αναμένεται να αυξηθεί τουλάχιστον μέχρι το 2040. Αυτά τα προϊόντα έχουν ασυναγώνιστη ενεργειακή πυκνότητα και είναι εύκολα προς μεταφορά, κάτι το οποίο τα καθιστά ιδανικό μέσο για τη μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας. Είναι λοιπόν εξαιρετικής σημασίας για την ενεργειακή και βιομηχανική αλυσίδα αξίας της ΕΕ, καθώς επίσης και για τους πολίτες της, να μειωθούν σταδιακά οι εκπομπές CO2 των υγρών υδρογονανθράκων. Και αυτό γιατί μπορεί η ζήτηση για τα πετρελαιοειδή να μειωθεί παγκοσμίως, όμως τα υγρά καύσιμα θα συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό κομμάτι του ενεργειακού μίγματος, εξαιτίας της αύξησης των βαρέων οδικών, των αεροπορικών και των ναυτιλιακών μεταφορών, τομείς για τους οποίους τα προϊόντα της Διύλισης είναι αναντικατάστατα. Η διαφορά είναι ότι τα υγρά καύσιμα στο μέλλον θα βασίζονται όλο και λιγότερο στο πετρέλαιο και όλο και περισσότερο σε νέες βιώσιμες πρώτες ύλες. Θα παράγονται από Διυλιστήρια που έχουν επενδύσει στη μείωση των εκπομπών από τις λειτουργίες τους, θα χρησιμοποιούν νέες, πρώτες ύλες, και νέες, κλιματικά ουδέτερες, τεχνολογίες. Με άλλα λόγια, τα Διυλιστήρια θα συνεχίσουν να προσφέρουν τα καύσιμα που χρειάζεται η οικονομία και η κοινωνία, μόνο που τα καύσιμα αυτά θα είναι με χαμηλό ή και μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, δηλαδή πράσινα καύσιμα.

Η Διύλιση έχει χαράξει μια δυνητική πορεία για την μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, σύμφωνα με την οποία, κάθε λίτρο υγρού καυσίμου θα μπορούσε να είναι κλιματικά ουδέτερο έως το 2050, συμβάλλοντας σε μείωση των εκπομπών κατά 100% από τις οδικές μεταφορές, και 50% από τη ναυτιλία και την αεροπορία. Η πρόταση αυτή είναι φιλόδοξη αλλά εφικτή.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία διύλισης πετρελαίου αποτελεί λοιπόν ένα σημαντικό πόρο για την ΕΕ κατά την ενεργειακή μετάβαση και έχει αρχίσει να εξελίσσεται, ώστε να συνεισφέρει σε αυτό τον στόχο.

 

Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Δεκέμβριο του 2015, στην 21η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (COP21) στο Παρίσι, συμφωνήθηκε να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να περιορισθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, και πιθανότατα στον 1,5°C.

Η Ευρώπη και τα κράτη μέλη της πρωτοπορούν και ηγούνται αυτής της προσπάθειας, θέτοντας ήδη έναν από τους πιο φιλόδοξους στόχους στον κόσμο, να ζούμε έως το 2050, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Πρόκειται για ένα μεγάλο στοίχημα που η ΕΕ θέλει να πετύχει μέσω της Πράσινης Συμφωνίας για την Ευρώπη, ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα επιφέρει τεράστιες αλλαγές σε όλους τους τομείς της οικονομίας, στη βιομηχανία αλλά και στη καθημερινότητά μας, στον τρόπο που καταναλώνουμε και στον τρόπο που μετακινούμαστε. Για να κερδηθεί το στοίχημα, η κλιματική δράση έχει αναδειχθεί σε νούμερο ένα προτεραιότητα της ΕΕ και των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και των πολιτών, και για αυτό αυτοί οι όροι – κλιματική αλλαγή, μετασχηματισμός, απανθρακοποίηση και κλιματική ουδετερότητα – αποτελούν πλέον για τα καλά μέρος της καθημερινότητάς μας.

Η επίτευξη αυτών των στόχων, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της και την ποιότητα ζωής των πολιτών της, αποτελεί μία τεράστια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θα απαιτηθούν αλλαγές σε ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ αλλά και στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Θα εξαρτηθεί από καινοτόμες λύσεις, οι οποίες απαιτούν τόσο την τεχνολογική υπεροχή για την ανάπτυξή τους όσο και τα μέσα για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων επενδύσεων.

 

Όραμα 2050

Το Όραμα 2050 (Vision 2050) της FuelsEurope αποτελεί την ολοκληρωμένη πρόταση του Κλάδου Διύλισης για την μετάβαση στην νέα οικονομία χαμηλού άνθρακα, συμβάλλοντας στους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ και παρέχοντας προσιτές λύσεις, για τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τους πολίτες.

Αναλύει τον μελλοντικό ρόλο των υγρών καυσίμων και των λοιπών παραγόμενων προϊόντων, σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή –έως πέρα από το 2050. Συζητά επίσης πώς τα διυλιστήρια μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους και να ενταχθούν σε ένα σύμπλεγμα βιομηχανιών.

 

Το Διυλιστήριο του Μέλλοντος και η συνεισφορά του στην ενεργειακή μετάβαση

Τα διυλιστήρια της ΕΕ έχουν τις δυνατότητες να αποτελέσουν κέντρα παραγωγής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα ενσωματωμένα σε ένα σύμπλεγμα βιομηχανιών (Cluster). Διαθέτουν ήδη πολλές τεχνολογίες ώστε να συνδυάσουν και να βελτιστοποιήσουν την χημική σύνθεση των αντίστοιχων προϊόντων τους και να επιδείξουν, με την εκτενή ενσωμάτωση διυλιστηρίων και πετροχημικών μονάδων, πώς  αυτές οι βιομηχανικές συνεργασίες ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού συμπλέγματος (Cluster).

Το Διυλιστήριο Του Μέλλοντος,

  • Θα αναπτύξει τεχνολογίες και θα υλοποιήσει επενδύσεις για την παραγωγή καυσίμων χαμηλού άνθρακα και άλλων προϊόντων χαμηλού άνθρακα.
  • Θα συνεχίζει τη διαρκή προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των διεργασιών του μέσω της βελτίωσης διαχείρισης του ενεργειακού του συστήματος και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.
  • Θα αναπτύξει τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανικών κλάδων, συμμετέχοντας σε κοινές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα με στόχο τη μείωση του συνόλου των εκπομπών του συμπλέγματος βιομηχανιών (Cluster) και των προϊόντων τους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Θα παίρνει μέρος στην επέκταση, εμβάθυνση και ανάπτυξη συνεργατικών έργων με άλλες βιομηχανίες για την επίτευξη μείωσης των εκπομπών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
  • Κατά την ενεργειακή μετάβαση, και πέρα από αυτή, η βιομηχανία διύλισης θα παρέχει στην κοινωνία προϊόντα χαμηλού άνθρακα, ενώ παράλληλα θα εξακολουθεί να παρέχει θέσεις εξιδεικευμένης εργασίας, επιστημονική και οικονομική συνεισφορά στην οικονομία της ΕΕ.

Η συνεργασία ανάμεσα στους βιομηχανικούς τομείς θα δώσει στην ΕΕ την παγκόσμια τεχνολογική ηγεσία για τη μετάβαση προς χαμηλές εκπομπές άνθρακα, δημιουργώντας ευκαιρίες για την εξαγωγή τεχνολογιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων.