ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ασφάλεια, Ποιότητα & Προσιτότητα Προϊόντων 

Τα προϊόντα μας  καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εγχώριων πελατών σε καύσιμα για τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τη ναυτιλία, την αεροπλοΐα, κ.ά. και  διατίθενται σε λιανική και χονδρική πώληση στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Όλα τα προϊόντα μας είναι στενά συνδεδεμένα με τρεις παραμέτρους: την ασφάλεια, την ποιότητα και την προσιτότητα. Κύριοι άξονες της στοχευμένης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, είναι η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων και η προσφορά καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας, με ανταγωνιστική σχέση ποιότητας-τιμής, που προσφέρονται σε ένα ευρύ δίκτυο πρατηρίων με πλήρη γεωγραφική κάλυψη.

Στόχος μας είναι να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας σε κάθε εφοδιασμό κι αυτό το πετυχαίνουμε διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων μας, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το διυλιστήριο ως το σημείο παράδοσης στον πελάτη σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας του Ομίλου.

Εφαρμόζουμε  αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα πρατήριά μας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων μας, με σεβασμό στο περιβάλλον. Φιλοδοξούμε, μέσα από ένα καθορισμένο πλαίσιο συνεργασίας, να εξασφαλίσουμε ένα δίκτυο προμηθευτών και συνεργατών, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, που να εφαρμόζει αντίστοιχες πρακτικές υπεύθυνης διαχείρισης προϊόντων.

Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται πλήρως στις εξελισσόμενες τεχνολογίες των κινητήρων και  το μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

 Περισσότερες πληροφορίες για την προσέγγισή μας: https://sustainabilityreport2019.helpe.gr/materiality-topics/market/

Ποιότητα & Προσιτότητα Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα των διυλιστηρίων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ικανοποιούν τις προδιαγραφές της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και παράλληλα διασφαλίζουμε την ποιότητα των καυσίμων μας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδιά της.

Προσφέρουμε καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα με ανταγωνιστική σχέση ποιότητας-τιμής σε ένα ευρύ δίκτυο πρατηρίων με πλήρη γεωγραφική κάλυψη. Επίσης, διαθέτουμε τα προϊόντα μας σε εμπορικούς πελάτες, στη βιομηχανία και σε μεταπωλητές.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ (ΕΚΟ ΑΒΕΕ), εμπορική εταιρεία του Ομίλου, έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ και BP.  Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει δίκτυο σχεδόν 1.700 πρατηρίων εμπορίας καυσίμων. Mέσω των θυγατρικών εταιρειών του, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Β. Μακεδονίας. Παράλληλα, εξαγωγές πραγματοποιούνται σε όλες τις σημαντικές αγορές της ΝΑ Ευρώπης. Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ διαθέτει οκτώ εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα και δύο εγκαταστάσεις αποθήκευσης,  διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίων στους νομούς Θεσσαλονίκης και Αττικής. 

 

Εξυπηρέτηση Πελατών Πρατηρίων Καυσίμων

Η εξυπηρέτηση των πελατών εξασφαλίζεται με:

  • το Πρόγραμμα Μυστικού Επισκέπτη: Έλεγχος 60 σημείων σε 7 τομείς του πρατηρίου
  • Έρευνες για καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση, με γνώμονα την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών μας
  • Συνεχής 24ωρη Εξυπηρέτηση, μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης 
  • "Περισσότερα για σένα" στα Πρατήρια BP (δωρεάν WiFi, pet corner, λωρίδα ανεφοδιασμού μοτοσικλετών, δωρεάν έλεγχος)
  • Εφαρμογή "ΕΚΟ" (EKO App) για smartphones: ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές

 

Υπεύθυνες και Βιώσιμες Προμήθειες

Ο Όμιλος διαθέτει μεγάλο και σύνθετο κατάλογο με περισσότερους από 12.000 ενεργούς προμηθευτές, για την αγορά υλικών και εξοπλισμού ή τη μίσθωση υπηρεσιών, ο οποίος περιλαμβάνει πολυεθνικές εταιρείες αλλά και τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανανεώνεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης μιας βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι προμηθευτές και οι συνεργάτες μας επιλέγονται και αξιολογούνται τόσο κατά την ένταξή τους στον κατάλογο προμηθευτών μας όσο και κατά τη συνεργασία μας μαζί τους, με βάση όχι μόνο επιχειρηματικά κριτήρια αλλά και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, σε όλες τις συμβάσεις ενσωματώνεται "όρος συμμόρφωσης" των προμηθευτών μας με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς).