ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REACH

Η συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH (Registration,Evaluation,Authorisation of Chemicals),περιλαμβάνεται στις κύριες προτεραιότητες της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. H Εταιρία, συνεργάζεται με άλλους βιομηχανικούς εταίρους στις Κοινοπραξίες REACH και τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει. Για να δείτε τη δήλωση εναρμόνισης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ με τον Κανονισμό REACH, πατήστε εδώ.