ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
   

2007

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m Μητρικής
09m Μητρικής
06m Μητρικής
03m Μητρικής

2006

Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

12m Μητρικής
03m Μητρικής
09m Μητρικής
06m Μητρικής
4 5 6 7 8