ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
   
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14 Μαΐου 2018
Απόφαση ΕΓΣ 14.05.18
Πρόσκληση Ε.Γ.Σ - 14 Μαΐου 2018
Σχέδιο αποφάσεων της Ε.Γ.Σ - 14 Μαϊου 2018
Υπόδειγμα εξουσιοδότησης
Έντυπο ανάκλησης
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων ψήφου
Εισήγηση για έγκριση πώλησης συμμετοχής στο ΔΕΣΦΑ