ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
   
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20 Φεβρουαρίου 2020
Απόφαση Ε.Γ.Σ - 20 Φεβρουαρίου 2020
Πρόσκληση Ε.Γ.Σ - 20 Φεβρουαρίου 2020
Σχέδιο απόφασης της Ε.Γ.Σ - 20 Φεβρουαρίου 2020
Υπόδειγμα εξουσιοδότησης
Έντυπο ανάκλησης
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έκθεση αξιολόγησης για την ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.
Έκθεση αξιολόγησης για την ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.
Εισήγηση για την διαδικασία πώλησης της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.
Εισήγηση για την διαδικασία πώλησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.