ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
   
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20 Δεκεμβρίου 2019
Αποφάσεις Ε.Γ.Σ 20 Δεκεμβρίου 2019
Πρόσκληση Ε.Γ.Σ - 20 Δεκεμβρίου 2019
Σχέδιο αποφάσεων της Ε.Γ.Σ - 20 Δεκεμβρίου 2019
Υπόδειγμα εξουσιοδότησης
Έντυπο ανάκλησης
Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Εισήγηση Πολιτικής Αποδοχών
Εισήγηση Εναρμόνισης Καταστατικού ΕΛΠΕ με το Ν. 4548.2019