ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
Εταιρεία Αναλυτής
Alpha Finance I. Noikokyrakis
AXIA Ventures A. Gkonis 
Edison J. Magness
Eurobank Equities N. Athanasoulias 
Optima Bank  N. Katsios
NBG Securities V. Karnapatis
Pantelakis Securities G. Grigoriou
Wood Company J. Lamb
Goldman Sachs Z. Clarke
Bank Pekao K. Koziel