ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8A, 151 25-ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210 63 02 000
FAX: 210 63 02 510, 210 63 02 511

Θέλουμε να είστε ενήμεροι σχετικά με το τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Διαβάστε και δηλώστε αν αποδέχεστε την επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.